Trường mẫu giáo tại Bắc An Khánh đã đi vào hoạt động